Kamis, 26 Juni 2008

UNJUK KREASI SISWA

BETAPA MELELAHKAN HIDUP PENUH KREATIFITAS DI DALAM LINGKUNGAN PENUH DENGAN KEKANGAN
TADINYA AKU SELALU BERFIKIR MENGIKUTI ARAH ANGIN SELALU INDAH
TETAPI TANPA IKATAN SEMUANYA TERASA SULIT
HIDUP ENTAH MENUJU KEMANA SELALU KUIKUTI
TAPI SELALU ADA RINTANGAN
TAPI KINI AKU BEROIKIR
KALAU SEGALANYA INDAH DAN MENYENANGKAN MUNGKIN TAK AKAN ADA PEMBELAJARAN

1 komentar:

Blog Dark Angel mengatakan...

Mundinglaya Dikusumah

Jaman baheula aya hiji nagara ku katelahna pajajaran. Pajajaran mangrupakeun hiji nagara nu beunghar, segala nyampak, rahayatna hirup senang, sarta ayem tengtrem.

Raja Pajajaran dina mangsa hartika kakasihna Prabu Siliwangi. Pramèswarina janenganana Padmawati. Prabu Siliwangi mangrupakeun raja nu adil tur wicaksana. Ku sadaya rahayatnya dipihormat. Sang Prabu kagungan putra, janenganna Mundinglaya Dikusumah. Gagah tur sakti.

Dina hiji mangsa Padmawati ngimpèn kèngin Lalayang Salakadomas ti langit kanggè tumbal nagara supaya tetep ayem tengtrem. Ieu impènan dicarioskeun ka Prabu Siliwangi.

Sang Prabu ènggal ngutus Mundinglaya supados angkat ka langit pikeun milarian Lalayang Salakadomas nu diimpikeun ku Padmawati. Mundinglaya angkatna disare-ngan ku Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung .

Samèmèh angkat ka langit, Mundinglaya sindang heula ka Muara Bèrès Anjeuna nepangan piistrieunna, jenengnna Dèwi Asri.

Lalayang Salakadomas tèh dipimilik ku Guriang Tujuh. Barang cunduk ka langit. Mundinglaya kedah perang sareng Guriang Tujuh pikeun merebutkeun Lalayang Sakadomas. Mundinglalaya di hirup ku Yaksa. Mayuta, Jongrang, Kalapetong, jeung Guriang Tujuh. Dina peperangan èta Mundinglaya unggul.

Mundinglaya mulang ti langit nyandak Lalayang Salakadomas. Lalayang Salakadomas dipasrahkeun ka ramana keur tumbal nagara. Saterasna Mundinglaya nikah sareng dèwi Asri.
Teu lami ti harita, Mundinglaya jeneng raja di Pajajaran. Ngangentos ramana.


nama:fajar senjaya
kelas:12 is 3